MeerdanBeverWaard is een kleurrijke, aantrekkelijke kerk die Gods liefde wil laten zien in Beverwaard. We willen Hem ontmoeten, de wijk helpen, en elkaar dienen. In dit alles weten we ons afhankelijk van Gods genade en kracht.

We houden van de Beverwaard! Wij zijn even kleurrijk en kwetsbaar als de wijk zelf, en verlangen er naar om verschil te maken in deze mooie wijk. We zien dat God ons hierin zegent en geloven dat Hij een plan heeft voor de mensen in de Beverwaard.

MEER dan BeverWAARD ziet het als uitdaging om een christelijke kerk te vormen waar de Bijbel centraal staat. We ontmoeten God en elkaar elke zondag tijdens een eredienst en een afsluitende maaltijd.